Arjen avut


Kolme vaihetta -työkalu

auttaa varhaiskasvattajia tarkastelemaan jotakin tiettyä varhaiskasvatuspäivän tilannetta tai hetkeä tarkemmin eri vaiheiden sekä varhaiskasvatussuunnitelmasta nousevien näkökulmien kautta.

Esimerkkinä alla oleva lounas -ruokailutilanteen tarkastelu:

Vasemmalla oleviin nuolisarakkeisiin valitaan ne vasun näkökulmat, joiden kautta tarkastelun kohteena olevaa tilannetta lasten näkökulmasta tarkastellaan (tässä kiireettömyys, positiivinen ilmapiiri, osallisuus, ymmärrys sekä "jotakin muuta").

  • Kiireettömyys: Sovitaan, millaisia toimia tarvitaan ryhmän aikuisten toimesta, että ruokailutilanteesta luodaan kiireetön (ennakointi, aikana sekä lopuksi)
  • Positiivinen ilmapiiri: Sovitaan, millä varmistetaan ryhmän aikuisten toimesta positiivinen ja hyvää huomaava ruokailuhetki. Mitä se vaatii ruokailuun valmistautumisen vaiheessa, ruokailun aikana entäpä lopuksi?
  • Osallisuus: Sovitaan, miten laspen osallisuus mahdollistetaan ruokailutilanteessa.
  • Ymmärrys: Huolehditaan, että jokaisella lapsella on ymmärrys kyseisestä tilanteesta eli autetaan häntä onnistumaan (kuvatuet yms.)
  • Muuta: Muina näkökulmina voi olla vaikkapa kielen oppimisen tai kaveritaitojen harjoittelun näkökulmat - tai mikä tahansa muun vasusta nouseva näkökulma.
Kolme vaihetta -arjen apua voidaan hyödyntää ryhmän omien tarpeiden mukaisesti suunnittelussa, arvioinnissa sekä toiminnan kehittämisessä.

Arjen apuja tulossa pian lisää...