Esimerkki siitä, miten muotoilun avulla voidaan tehdä varhaiskasvatuksen arjen nykytilaa visuaalisesti näkyväksi sekä varmistaa, että lapsen varhaiskasvatuspäivä on vasunmukainen - joka päivä.

Ajatuksia asiakasempatiasta, asiakasprofiileista, tiedon tarkoituksenmukaisuudesta ja oikea-aikaisuudesta.