Päivän minimit

Mitkä vasun sisällöt tulee minimissään todentua joka päivä, että lapsen oikeudet toteutuvat?

Lapsella on oikeus varhaiskasvatussuunnitelman sisältöihin. Toisinaan varhaiskasvatuksen arki tuo kuitenkin haasteita varhaiskasvatussuunnitelman sisältöjen optimaaliseen toteuttamiseen. Kenenkään toiveena ei ole se, kun tilanteet muuttuvat yllättäen itsestä riippumattomista syistä ja ennakkoon suunnitelluista toiminnoista joudutaan olosuhteiden vuoksi tinkimään tai suunnitelmia muuttamaan. Arjen haastavista tilanteista huolimatta, lapsella on oikeus varhaiskasvatussuunnitelman sisältöihin. Entä jos varhaiskasvatusyksikössä olisi yhteisesti sovitut "päivän minimit" eli oleellisia nostoja vasusta, jotka varmistetaan sellaisinakin päivinä kun tilanne ei ole tarkoituksenmukainen?

Asiakkaan näkökulmasta varhaiskasvatussuunnitelma on asiakaslupaus.

Kun vasua palastelee voi todeta, että se sisältää lukuisia sisällöllisiä lupauksia. Vasua lukiessa tarvitaan paljon ymmärrystä ja ammattitaitoa jäsentelyyn, mitkä asiat ovat lapsen kannalta niitä, jotka ovat lapsen oikeuksia joka päivä ja mitkä taas niitä, joita voidaan todentaa projektiluonteisesti tai muuten pidemmällä aikavälillä.

Päivän minimilaadun määrittäminen takaa lapsen oikeuksien todentumisen joka päivä, riippumatta siitä kenen toimesta varhaiskasvatuspäivää toteutetaan. 

Seuraavassa kuvassa on joitakin vasun nostoja niistä sisällöistä, jotka ovat lapsen oikeuksia ja jotka tulee kuulua jokaisen lapsen jokaiseen varhaiskasvatuspäivään. 

Kutakin yksittäistä osa-aluetta voidaan tarkastella edelleen suhteessa lapsen varhaiskasvatupäivän polkuun - alla muutama esimerkkipohja, joita kukin tiimi voi hyödyntää oman ryhmän tarpeita vastaavaksi.