Työkaluja varhaiskasvatuksen arkeen

Esittelyssä varhaiskasvatuksen ratkaisupakki

Varhaiskasvatuksen ratkaisupakista löytyy visuaalisia ja arkijärkisiä apuja varhaiskasvatuksen arkeen. Kaikki pakin työkalut perustuvat asiakaslähtöisyyteen eli varhaiskasvatuksessa siihen, että niiden avulla voidaan auttaa asiakaslupauksen (=varhaiskasvatussuunnitelman) todentumista. 

Nyt ratkaisupakista löytyy kolme kategoriaa, mutta ei tässä vielä kaikki - lisää on tulossa :)

Lapsen päivän polku on yhden esimerkkipäivän visuaalinen kuvaus siitä polusta, jonka lapsi käy varhaiskasvatuksessa päivittäin tavalla tai toisella.

Polku tekee näkyväksi päivän eri vaiheet kronologisessa järjestyksessä. Lapsen päivää voidaan tarkastella kokonaisuutena tai kutakin polun osaa erikseen.

Millainen on lapsen kannalta hyvä varhaiskasvatuspäivä? Miten hyödyntää päivän eri tilanteita varhaiskasvatussuunnitelman sisältöjen todentamisessa?

Tutustu lapsen päivän polkuun lisää tästä

Lapsella on oikeus varhaiskasvatussuunnitelman sisältöihin, huolimatta siitä missä tai kenen toimesta varhaiskasvatusta järjestetään.

Optimaalisessa tilanteessa varhaiskasvatusta toteuttaa aina varhaiskasvatuksen osaava ammattilainen, jolla on tarkoituksenmukaiset resurssit työnsä tueksi. Valitettavasti näin ei aina kuitenkaan ole.

Päivän minimit -työkalu auttaa palastelemaan vasua ja tekemään näkyväksi ne vasun sisällöt, jotka tulee todentua jokaiselle lapselle - joka päivä. 

Tutustu päivän minimit -työkaluun tästä

Arjen avut auttavat varhaiskasvattajia onnistumaan varhaiskasvatussuunnitelman todentamisessa - suunnittelussa, arvioinnissa sekä toiminnan kehittämisessä. 

Arjen avut ovat selkeitä ja helppokäyttöisiä työpohjia sekä materiaaleja, jotka auttavat näkemään toimintaa lapsen näkökulmasta.

Arjen apu -työkaluja voivat hyödyntää niin aloittelevat kuin kokeneemmatkin varhaiskasvattajat - näkökulmia muuttamalla voidaan varhaiskasvatustoimintaa tarkastella joko yleisellä tai yksityiskohtaisemmalla tasolla.

Tutustu arjen apuihin tästä