Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Muotoillaan varhaiskasvatusta

(Rekisteri päivitetty 7.4.2024)Rekisterinpitäjä 

Muotoillaan varhaiskasvatusta

Y-tunnus: 2372052-9

Yhteyshenkilö

Sari Smedman

sari(at)vakaoi.fi

00220 Helsinki


Rekisterin nimi
Yrityksen Muotoillaan varhaiskasvatusta asiakas- ja markkinointirekisteri, verkkopalvelun (ja verkkokaupan) käyttäjärekisteri 

Rekisterin käyttötarkoitus ja tietojen keräämisen sekä käsittelyn peruste

Kerättäviä tietoja käsitellään Muotoillaan varhaiskasvatusta ja asiakkaan välisessä sopimukseen perustuvassa liiketoiminnassa sekä (verkkokaupan,) verkkosivuston ja asiakaskokemuksen kehittämisessä.

Rekisterin sisältö

Verkkosivuston (ja verkkokaupan) käyttäjän tai Muotoillaan varhaiskasvatusta asiakkaan antamia tietoja voivat olla mm.

Nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite, paikkakunta, yritys, ammattinimeke, y-tunnus, tilaukseen ja palveluun liittyvät tiedot, toimitus- ja tilausehdot, sosiaalisen median kautta kerättävät tiedot sekä asiakkaaseen liittyvät kalenterimerkinnät sekä sähköpostiviestit.

 
Pääsääntöiset tietolähteet

Rekisterin tietoja voivat siis olla:

  • Asiakkaan itse antamat tiedot, esim. sähköpostin sekä sosiaalisen median viestintävälineiden (mm. Instagram ja Linkedin) kautta annetut yhteystiedot.

  • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten tilaus-, peruutus- ja laskutustiedot sekä asiakaspalautteet.

  • Verkkosivuston keräämiä tietoja (verkkosivuston eväste).

  • Verkkosivuston analytiikan avulla kerättyjä tietoja, joiden avulla pyrimme parempaan asiakaskokemukseen ja kehittämään verkkosivustosta paremman. Tietoja kerätään Google Analytics-ohjelmalla.


Tietojen säilyttäminen, käsittelijä ja rekisterin suojaus

Kerättyjä tietoja säilytetään vain sen ajan kuin on tarpeen.

Kaikkia rekisteritietoja käsitellään luottamuksellisesti, ne on suojattu yleisesti hyväksyttyjen tietoturva-asetusten ja teknisten vaatimusten mukaisesti.

Rekisterin tiedot on tallennettu palvelimelle, johon on pääsy vain Muotoillaan varhaiskasvatusta yrityksellä. Tietojärjestelmiin pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

Rekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin on erikseen sovittu asiakkaan kanssa, kuten esimerkiksi asiakaspalautteen julkaisu verkkosivuilla tai sometileillä. Lisäksi tilitoimisto voi käyttää laskutukseen liittyviä tarvittavia tietoja kirjanpitoon liittyvissä asioissa. Näiden ulkopuolisten toimijoiden kanssa on erikseen sovittu tietojenkäsittelystä asianmukaisin ja lainsäädännön mukaisin sopimuksin.


Rekisteröidyn oikeudet

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalla henkilölle, jonka näet tietosuojaselosteen alkupuolelta. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Käyttäjän pyynnöstä poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset tai vanhentuneet tiedot.